Onderstaande disclaimer is op 10 augustus 2013 door ictrecht.nl op maat gemaakt voor www.xxl-shop.nl handelend onder de naam xxlshop.

Disclaimer voor www.xxl-shop.nl
xxlshop (Kamer van Koophandel: 55114938), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.xxl-shop.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
xxlshop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
xxlshop spant zich in om de inhoud van www.xxl-shop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.xxl-shop.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van xxlshop.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.xxl-shop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met xxlshop.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij xxlshop.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van xxlshop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

© 2012 - 2024 xxlshop.nl | sitemap | rss